1. Inleiding2. Kennismaken met nul-op-de-meter2.1 Wat is nul-op-de-meter?2.2 Ontstaan van nul-op-de-meter2.3 Wat is NOM Keur2.4 Inkopen van nul-op-de-meterconcept2.5 Samenwerken2.6 Wat is de visie van jouw organisatie3. Organisatie voorbereiden op nul-op-de-m3.1 Draagvlak en besluitvorming3.2 Team3.3 Kennismaken met elkaars belangen4. Bewoners betrekken5. Project voorbereiden5.1 Energieprestatievergoeding5.2 Vastgoedselectie5.3 Businesscase6. Een nul-op-de-meterconcept kopen6.1 Aanbieders uitnodigen6.2 Een aanbieder kiezen6.3 De koop
1. Inleiding2. Kennismaken met nul-op-de-meter2.1 Wat is nul-op-de-meter?2.2 Ontstaan van nul-op-de-meter2.3 Wat is NOM Keur2.4 Inkopen van nul-op-de-meterconcept2.5 Samenwerken2.6 Wat is de visie van jouw organisatie3. Organisatie voorbereiden op nul-op-de-m3.1 Draagvlak en besluitvorming3.2 Team3.3 Kennismaken met elkaars belangen4. Bewoners betrekken5. Project voorbereiden5.1 Energieprestatievergoeding5.2 Vastgoedselectie5.3 Businesscase6. Een nul-op-de-meterconcept kopen6.1 Aanbieders uitnodigen6.2 Een aanbieder kiezen6.3 De koop
Handreiking inkopen nul-op-de-meterconcept

1. Inleiding

Je bent enthousiast over nul-op-de-meterrenovaties en je wilt starten met een eerste pilot of project. Wellicht heb je al een complexkeuze gemaakt en ben je op zoek naar de juiste partij(aanbieder van een nul-op-de-meter concept) om dit te realiseren. Binnen Stroomversnelling ontwikkelden we samen met aanbieders en vragers (woningcorporaties) kennis en instrumentaria én deden ervaring op met het matchproces: het matchen van de vraag (van de corporatie) en het aanbod (van de aanbieder). We helpen je graag met dit matchproces, zodat je gebruik kunt maken van de nieuwste instrumenten, sjablonen en ervaringen. Met deze handreiking geven we inzicht in de processtappen en keuzes die gemaakt moeten worden om een nul-op-de-meter (NOM) concept te kopen.

Welke gevolgen hebben nul-op-de-meterrenovaties voor de huidige bewoners en hoe kan je deze zo goed mogelijk meenemen in de voorbereiding op de renovatie? Voor een eerste pilot is het belangrijk dat je als organisatie leert van het proces, maar ook dat het een succes wordt! Het is namelijk een voorbeeld voor de nul-op-de-meterrenovaties die volgen. Daarom is het extra belangrijk dat niet alleen vanuit de techniek en financiën gedacht wordt. Net zo belangrijk is het proces, de communicatie, de beleving van bewoners en belangen van andere betrokken partijen, zoals de gemeente en de netbeheerder.

Nul-op-de-meter brengt een nieuwe inkomstenstroom op gang door de inzet van de energieprestatievergoeding (EPV) die je als corporatie naast de huur voor de woning mag heffen. Maar hoe bepaal je de hoogte van de EPV en hoe leg je dat uit aan bewoners? In dit draaiboek lees je welke informatie je nodig hebt om een keuze te kunnen maken met betrekking tot het bedrag van de EPV, welke beleidskeuze je kunt maken en wat dit betekent voor de businesscase en financiële administratie.

Om de hoge nul-op-de-meterambities op het gebied van onder andere isolatie en energieopwekking ook betaalbaar te houden, moet de woningbouwmarkt sterk innoveren. Dit doet zij door complete concepten aan te bieden. Vaak gebeurt dit in een samenwerkingsverband tussen een aannemer en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld toeleveranciers, een architect, installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf. Daarom spreken we binnen deze context over aanbieders. De concepten die de markt aanbiedt, kunnen corporaties inkopen voor woningen die zij naar nul-op-de-meter willen renoveren. Het inkopen en aanbieden van concepten is een ander proces dan traditioneel aanbesteden of aannemen. Dit brengt een andere manier van samenwerken met alle belanghebbenden met zich mee. Dit geldt zowel voor de samenwerking tussen corporaties, aanbieders en bewoners, als de samenwerking met bijvoorbeeld energieleveranciers en de gemeente. 

Deze handreiking geeft voor zowel corporaties als aanbieders handvatten, tips en voorbeelden om het proces van start tot eind van nul-op-de-meterrenovaties succesvol te doorlopen. Van het verkennen van het speelveld van nul-op-de-meter, voorbereidingen en uitzoekwerk, vastgoedselectie, opstellen van businesscase, besluitvoering, bewonersparticipatie en het uitnodigen, kiezen en kopen van de juiste nul-op-de-meter aanbieder voor je project. 

Hoe gebruik ik deze handreiking? 

Onder een groot deel van de hoofdstukken vind je de kop checken, beslissen & vastleggen. Hierin geven we voorbeelden van vragen waar je mogelijk als projectgroep een keuze in moet maken. Niet alle vragen zijn voor ieder project of elke organisatie relevant. Heb je behoefte om te sparren over deze vragen? Neem dan contact op met relatiemanagers Maurice CoenJeffrey Mennen en/of Serena Scholten.

By Offff