Interview

Danny Smolders neemt je mee in de wereld van Nul op de Meter

When you realize that you are doing strategy work and not charging for it.

door Martin van Briemen

MB: Je bent enthousiast over nul-op-de-meter renovaties en je wilt starten met een eerste pilot of project. Wellicht heb je al een complexkeuze gemaakt en ben je op zoek naar de juiste partij (aanbieder van een nul-op-de-meter concept) om dit te realiseren. Of je bent juist op zoek naar de juiste overwegingen om een keuze te kúnnen maken. Binnen Stroomversnelling ontwikkelden we samen met aanbieders en vragers (corporaties) kennis en instrumentaria én deden ervaring op met het matchproces: het matchen van de vraag (van de corporatie) en het aanbod (van de aanbieder). We helpen je graag met dit matchproces, zodat je gebruik kunt maken van de nieuwste instrumenten, sjablonen en ervaringen. Met dit draaiboek geven we inzicht de processtappen en keuzes die hierbij gemaakt moeten worden om een nul-op-de-meter (NOM) concept te kopen.

Instrument is known for having a strong culture. What tangible steps have you taken to create that?

DS: Je bent enthousiast over nul-op-de-meter renovaties en je wilt starten met een eerste pilot of project. Wellicht heb je al een complexkeuze gemaakt en ben je op zoek naar de juiste partij (aanbieder van een nul-op-de-meter concept) om dit te realiseren. Of je bent juist op zoek naar de juiste overwegingen om een keuze te kúnnen maken. Binnen Stroomversnelling ontwikkelden we samen met aanbieders en vragers (corporaties) kennis en instrumentaria én deden ervaring op met het matchproces: het matchen van de vraag (van de corporatie) en het aanbod (van de aanbieder). We helpen je graag met dit matchproces, zodat je gebruik kunt maken van de nieuwste instrumenten, sjablonen en ervaringen. Met dit draaiboek geven we inzicht de processtappen en keuzes die hierbij gemaakt moeten worden om een nul-op-de-meter (NOM) concept te kopen.

“We believe in ourselves enough to break away from that model and go directly to clients.”

Ze gemaakt en ben je op zoek naar de juiste partij (aanbieder van een nul-op-de-meter concept) om dit te realiseren. Of je bent juist op zoek naar de juiste overwegingen om een keuze te kúnnen maken.

Je bent enthousiast over nul-op-de-meter renovaties en je wilt starten met een eerste pilot of project. Wellicht heb je al een complexkeuze gemaakt en ben je op zoek naar de juiste partij (aanbieder van een nul-op-de-meter concept) om dit te realiseren. Of je bent juist op zoek naar de juiste overwegingen om een keuze te kúnnen maken. Binnen Stroomversnelling ontwikkelden we samen met aanbieders en vragers (corporaties) kennis en instrumentaria én deden ervaring op met het matchproces: het matchen van de vraag (van de corporatie) en het aanbod (van de aanbieder). We helpen je graag met dit matchproces, zodat je gebruik kunt maken van de nieuwste instrumenten, sjablonen en ervaringen. Met dit draaiboek geven we inzicht de processtappen en keuzes die hierbij gemaakt moeten worden om een nul-op-de-meter (NOM) concept te kopen.